Urbi et Orbi ni Papa Francis (Pagbabasbas mula sa Santo Papa)

ika-12 ng Abril 2020, Linggo ng Pagkabuhay

"Sa mga panahon ngayon, ang buhay ng milyun-milyong tao ay biglang nagbago. Para sa marami, ang pagtigil sa tahanan sa panahon ng krisis ay isang pagkakataon upang makapag-isip, upang panandaliang umatras mula sa bilis ng buhay at makasama ang kani-kanilang mga minamahal. Gayunman, marami ring nag-aalala hinggil sa hindi tiyak na hinaharap, mga trabahong maaaring mawala at iba pang mga maaaring kahinatnan dulot ng kasalukuyang krisis," mga salitang sinambit ni Papa Francis noong nakaraang Pista ng Pagkabuhay ng ating Panginoon.

Dagdag pa niya, "Hinihikayat ko ang mga pinuno sa larangan ng pulitika na aktibong kumilos para sa kabutihan ng lahat, humanap ng mga paraan upang mabigyan ang lahat ng isang marangal na pamumuhay sa kabila ng paghihirap, at kung pinahihintulutan ng mga pangyayari, na tulungan silang magpatuloy sa kanilang normal na pang-araw-araw na gawain."

II-click ang link na ito: Vatican, para sa kumpletong mensahe ng Santo Papa.

Couples for Christ

Couples for Christ (CFC) is an international Catholic association working for the renewal and strengthening of Christian family life. It currently has about 700,000 adult members and 300,000 kids and youth members spread all over the world. It started as a small group of 16 couples within the organization "Ligaya ng Panginoon" in the Philippines in 1981. It became independent in 1991, and in 2000, was granted recognition by the Holy See as a private international association of the lay faithful of pontifical right (see Vatican site).

 The official website of Couples for Christ is at http://www.couplesforchristglobal.org/  

Visit Our Community Library where you can browse and download outlines and other materials from the rich collection of teachings and training programs of Couples for Christ and its various ministries.